ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ABACUS HOTEL

Hatályos: 2019. január 1.

Tartalomjegyzék:

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő fél
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Lemondási feltételek
 6. Árak
 7. Fizetési feltételek
 8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései
 9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 10. Háziállatok
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 12. A vendég betegsége, halála
 13. Szerződő fél jogai
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 16. A Szolgáltató jogai
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 19. Titoktartás
 20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 21. Panaszkezelés

              1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Abacus Hotel Kft.

Rövidített név: Abacus Hotel kft.

Székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.

Telefon: +36-23/532-360 Fax: +36-23/532-361

Adószám: 12813562-2-13 (EU VAT Nr. HU12813562)

Cégjegyzékszám: 13-09-155161 (REG Nr. 13-09-155161)

NTAK szám: SZ1900157

             2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

            3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).

3.3. Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 főt meghalandó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)

            4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Szállodánk nyílt opcióval dolgozik, a megrendelést csak a szabad kapacitás függvényében tudja visszaigazolni.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél csak annak az írásbeli visszaigazolása minősül szerződésnek.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.6. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

4.7. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.10. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

          5. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 magánszemély főt foglalt magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban illetve a legjobb árkategória esetében.(lásd. 5.4, 5.9, 5.10)

5.3. Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni foglalás esetén:

5.3.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult.

5.3.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 72 órán belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.4. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején, valamint az un. legjobb ár kategória esetében egyéni foglalás esetén:

 • Első 50% előleg befizetése előtt: díjmentes.
 • Első 50% előleg befizetését követően, a második 50% befizetése előtt: 50% kötbér
 • Második 50% előleg befizetését követően: 100% kötbér

5.5. Az ajándékutalványt a megvásárlás után visszaváltani nem lehet, az nem lemondható. Az érvényességi időn belül azonban bárki felhasználhatja, így elajándékozható, illetve eladható.

5.6. A megrendelt wellness kezeléseinket a szolgáltatás megkezdése előtti 24 óráig kötbér mentesen lemondható, 24 órán belüli lemondás esetén a szolgáltatás díja kötbérként kerül felszámításra.

5.7. A szálloda a szobafoglalástól az érkezést megelőző 14. napig indoklás nélkül elállhat, mely esetben a befizetett előleget visszatéríti, vagy a foglalást egy új időpontban a vendéggel egyeztetve biztosítja. Amennyiben a szálloda él az elállás jogával, a vendéget kártérítés nem illeti meg.

5.8. Lemondási feltételek a csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat):

5.8.1. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le.

5.8.2. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 60 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 10%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.8.3. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 30 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.8.4. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 29 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 75%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.8.5. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát megelőző 15 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le

5.9. A Szolgáltatót a Vendég, No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5.10. Kiemelt időszakok: A mindenkori kiemelt időszakok a szálloda weboldalán kerülnek feltüntetésre, illetve a szolgáltató munkatársai tudnak tájékoztatást adni.

5.11. Az ún. legjobb ár kategóriák a Szolgáltató www.abacus.hu  weboldalán kerülnek meghirdetésre.

5.12. A jelen pontban írt módosítás kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésre vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad szálláshellyel rendelkezik.

5.13. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

5.14. Tájékoztató a koronavírusról kapcsolatos intézkedésekről:

Szállodánk folyamatosan figyeli a hatóságok jelzéseit, szakmai ajánlásait, melyeket az üzemelési rendbe azonnal beépít.

E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

            6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján és a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken is (étterem, wellness) rendelkezésre állnak.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.abacus.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

           7. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, és a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás 50 %-os vagy teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget és kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.

7.6. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás megrendelése esetén a szolgáltató 100%-os előlegfizetéssel dolgozik (kiemelt időszakban egyaránt), melyet két részletben kérünk kiegyenlíteni: az első 50% előleget a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül, a második 50%-ot az érkezés dátuma előtt 5 nappal.

        8. Online szobafoglalás lépései, feltételei

8.1. A www.abacus.hu honlapon az online foglalás opciót választva nyílik lehetőség azonnal online foglalásra. Ilyenkor az érdeklődő eldöntheti, hogy számára mely szobatípus és ár a legmegfelelőbb és a Kiválasztom gombra kattintva kiválaszthatja azt.

8.2. A következő oldalon kiegészítő szolgáltatások közül választhat szobája mellé. A Tovább gombra kattintva tud továbblépni az oldalról.

8.3. A következő oldalon a foglalás adatai összesítve jelennek meg. Ha minden megadott paraméter rendben van, akkor az alábbi adatokat kell megadni:

a., a foglaló megszólítását, vezetéknév és keresztnév

b., céges foglalás esetén cégnév

c., a foglaló lakcíme (irányítószám, város, út/utca, házszám, lakcím szerinti ország) és telefonszáma

d., e-mail címét kétszer (a második megerősítés)

e., a megjegyzés mezőben lehetőség van a foglalással kapcsolatos egyéb információk közlésére a

Szolgáltató felé

8.7. Sikeres foglalás esetén e-mailben küldjük el a foglalás visszaigazolását.

8.8. Egyéb feltételek:

8.8.1. A kártyabirtokos (vendég) részéről felmerült reklamációt a vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt a kompenzáció módjáról és mértékéről.

8.8.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli és azt időbeli korlátozás nélkül, harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen hozzájárul.

          9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni, csoportos foglalás esetében érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

9.2. Amennyiben a Vendégek 10:30-ig, illetve 11:30-ig nem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

9.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

9.4. A szobaárban szereplő fürdő- és wellness részleg korlátlan használata érkezés napján 14:00-tól, elutazás napján 12:00-ig, csoportos foglalás esetén 10:00-ig érvényes. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a szálloda szolgáltatását a Szolgáltató a kedvezményes, nettó 2 000 Ft / fő áron biztosítja a belépést, mely összeg lefogyasztható

9.5. Szállodánk laktóz- illetve gluténmentes ételeket 800 Ft/ fő/ étkezés ellenében a meglévő alapanyagokból elkészíti. Kérjük, igényüket a foglaláskor előre jelezzék.

Egyéb illetve nagyon erős allergiák esetében nem tudunk garanciát vállalni, hogy ételeink nem tartalmaznak nyomokban allergéneket (pl: dió, mogyoró), mert az ételek készítése során nem tudjuk az egyes ételkészítési folyamatokat elválasztani.

9.6. Abacus Hotel korlátlan italcsomag szabályzat:

A korlátlan italcsomag igényét a recepción kell jelezni. A korlátlan italcsomagot egy foglaláson belül a teljes létszámra és az itt tartózkodás teljes időszakára (vendég éjszakára) kell megvenni.

18 éven aluliaknak csak alkoholmentes italt szolgálunk fel, a gyermekkedvezmény igénybevételéhez az életkor igazolása miatt igazolvány felmutatása szükséges!

A korlátlan italcsomag tartalma*

 • csapolt sör
 • a ház borai (fehér, vörös, rosé)
 • ásványvíz (szénsavas és mentes)
 • szénsavas üdítő
 • narancs- és almalé

*minden italt kimérve, pohárban szolgálunk fel, egyszerre személyenként csak 1 pohár/fajta ital kérhető

A korlátlan italfogyasztás szűkített itallapról történik, kizárólag helyben fogyasztás lehetséges*

 • 12:00 – 22:00 között az étteremben (nyitvatartási időben) és a Forza bárban
 • A Vitamin bárban a karszalag nem érvényes!

*az italokat az étteremből és a Forza bárból elvinni tilos, karszalaggal nem rendelkező vendégnek át nem adható! Ezen szabály megszegése a karszalag elvételét eredményezi!

A Vendég az érvényesség ideje alatt köteles mindvégig viselni a karszalagot. A karszalag vissza nem váltható és másra át nem ruházható. A megrongálódott, elveszett karszalagot a szálloda nem pótolja vagy cseréli (kivétel: elmosódott időpont)

A Vendég tudomásul veszi, hogy a korlátlan italfogyasztásra feljogosító karszalag meglétét a szálloda alkalmazottai az Étterem és Forza bár területén folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a karszalag érvénytelen, úgy a Vendég köteles kifizetni az általa rendelt italokat. A karszalag érvénytelennek tekintendő különösen akkor, ha az lejárt, látható módon sérült, átragasztották, elvágták, ha a Vendég kézfejénél kényegesebben nagyobb átmérőjű, valamint ha a karszalag manipulálására bármely más látható jel utal.

A karszalag a vásárlástól az elutazás napját megelőző napig érvényes, 22:00 óráig. Elutazás napján fogyasztás alapján számlázunk!

          10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire kisméretű, szigorúan 10 kg alatti háziállat általában bevihető, külön térítés ellenében, melynek összegéről a www.abacus.hu weboldalán tájékozódhatnak. A háziállat a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják kizárólag pórázon, szájkosárral; egyéb helységek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. A háziállat behozatalára irányuló igényt a foglaláskor jelezni kell. A szálloda a foglalás visszaigazolásakor vagy ha érkezéskor kiderül, hogy a kutya mérete nagyobb mint a megengedett a háziállat behozatalát megtagadhatja.

10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért. Háziállat behozatala esetén érkezéskor háziállatonként 50.000,- Ft kaució fizetendő, amit – amennyiben nem történt károkozás – távozáskor visszakapnak.

          11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így

a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
 2. b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, hangos viselkedésével zavarja a szálló vendégek és vagy környező lakók nyugalmát,
 3. c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

         12. A vendég betegsége, halála 

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12.3 A COVID 19 járvánnyal kapcsolatos szabályok:

12.3.1. A szálloda valamennyi szolgáltatását, ideértve a szobaszolgáltatást is, csak fertőzés és tünetmentes vendégek vehetik igénybe.

12.3.2. A szálloda a vendég érkezésekor, a bejelentkezését megelőzően jogosult a vendéget nyilatkoztatni, hogy fertőzés és tünetmentes, illetve felkérheti a vendéget, hogy védettségiigazolványát vagy Uniós COVID 19 digitális oltási igazolványát mutassa be.

12.3.3. A nyilatkozat vagy az igazolvány bemutatásának megtagadása esetén a szálloda jogosult a szolgáltatás (foglalás) megtagadására, a szerződés azonnali hatályú felmondására és a felmondási feltételek szerinti kötbér felszámítására.

12.3.4. Amennyiben a vendég a szállodai tartózkodása során a fertőzésre jellemző tünetek bármelyikét (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés ízérzés hiánya vagy zavara) észleli magán, köteles erről haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a szállodát.

12.3.5. A haladéktalan tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a vendég felelősséggel tartozik.

12.3.6. A szálloda a fertőzésgyanús vendéget teszteli, amit a vendég köteles tűrni.

12.3.7. Pozitív teszt eredmény esetén a szálloda az illetékes járási hivatal értesítése mellett jogosult

a) a vendéggel és a vele együtt érkezettekkel megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani és a vendéget a vele együtt érkezett személyekkel együtt a szálloda azonnali elhagyására felszólítani, vagy

b) a járási hivatal értesítése mellett a vendéget és a vele együtt érkezetteket azonnali hatállyal elkülöníteni és számára/számukra megtiltani a szálloda közösségi helyiségeiben (étterem, bár, lobbi stb.) való tartózkodást, illetve a szálloda meghatározott szolgáltatásainak igénybevételét (wellness, kozmetika, masszázs stb.).

         13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

13.4. Bármilyen dekoráció kihelyezésére csak a szálloda előzetes engedélye alapján van lehetőség. A dekoráció kihelyezését a szálloda megtagadhatja, különös tekintettel, ha az a szálloda vagy a vendégek biztonságát veszélyezteti.

13.5. A szálloda igény esetén termeket a rendezvény kapacitásának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelő méretben biztosít a rendezvényre. A szálloda fenntartja a jogot, hogy a fennmaradó terem és szoba kapacitását szabadon értékesítse.

         14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.

14.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dress code-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és az egyes helyiségekben feltüntetett házirend előírásokat betartani.

14.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt,

quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

14.6 A Vendég vagy szerződő fél köteles Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (IV.15.) rendeletét betartani, amely a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozását tartalmazza, amelynek be nem tartásáért teljes körüli anyagi felelősséggel tartozik.

         15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége 

A vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a szolgáltatónak, vagy harmadik személynek a vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek okoznak.

         16. A Szolgáltató jogai

 Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

       17. A Szolgáltató kötelezettsége

 A Szolgáltató köteles:

 1. a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
 2. b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

      18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

           19. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

19.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

          20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helyi szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

          21. Panaszkezelés

21.1 A panasz bejelentésének módja és helyei:

 • szóbeli panasz:
 1. Személyesen szállodánkban, címünk: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.
 2. Telefonon keresztül a +36-23/532-360-as telefonszámon
 • írásbeli panasz:
 1. Postai úton: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 3.
 2. Elektronikus levélben: hotel@abacus.hu e-mail címen
 3. Szállodánkban a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal

21.2 Panaszkezelési határidők:

Az írásbeli panaszokat az Abacus Business és Wellness Hotel az érintett területek vezetőivel egyeztetve a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A szóbeli panaszokat az Abacus Business és Wellness Hotel azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben, a vizsgálatot követően azonnal meg is oldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja. Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

21.3 A panasz kezelése:

Az Abacus Business és Wellness Hotel minden panaszt teljes körűen kivizsgál. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok:

 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett szolgáltatás
 • panasz leírása, oka
 • panaszos igénye
 • a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata
 • meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás
 • minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.

Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség.